Gdy pojawi się wada wzroku - zakup okularów

News

Osoby, które na co dzień wypełniają swoje obowiązki wykorzystując w tym celu komputer, często skarżą się na dyskomfort związany z widzeniem. Na szczęście, można się mu przeciwstawić i to bez konieczności wydawania dużych pieniędzy. Dzieje się tak dlatego, że pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia im okularów korekcyjnych. Przepisy polskiego prawa pracy mówią, że z możliwości tej może skorzystać każda osoba, która przed ekranem komputera spędza co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Refundacja okularów

Jeśli więc jesteśmy zatrudnieni w cyklu ośmiogodzinnym, wystarczy, że przez cztery godziny pracujemy z komputerem, a zyskujemy możliwość ubiegania się o refundację okularów. Oczywiście, samo staranie się o wsparcie ze strony pracodawcy w tym zakresie nie może wynikać z naszego kaprysu. Oczekuje się, że składany przez nas wniosek zostanie potwierdzony przez okulistę, ten musi więc wystawić stosowne zaświadczenie. Jeśli więc wydaje nam się, że nasz wzrok uległ pogorszeniu, warto poruszyć tę kwestię podczas wykonywanych okresowo badań. Same problemy ze wzrokiem, za które odpowiada monitor naszego komputera, mogą przybierać dość zróżnicowaną postać. Zwykle w tym kontekście mówi się o pieczeniu i łzawieniu oczu oraz o podwójnym widzeniu, naszym problemem może być jednak również wrażenie ucisku, kłucie, pieczenie oraz zaczerwienienie oczu.

Problem z wadą wzroku

Dopasowane okulary

Gdy zostanie stwierdzona wada wzroku, można oczekiwać, że pracodawca zrekompensuje zakup okularów w całości. Nie ma jednak takich przepisów, które definiowałyby górną kwotę, w przypadku wątpliwości decydujące znaczenie mają więc obowiązujące w zakładzie pracy przepisy wewnętrzne. Warto przy tym pamiętać o tym, że szkła powinny być dostosowane do pracy przy komputerze. Możliwości wyboru nie są wcale małe, a wśród rozwiązań zasługujących na naszą uwagę wymienia się między innymi szkła, które pokryte są powłoką antyrefleksyjną. Wskazanie na nie jest zresztą celowe, mamy bowiem do czynienia z rozwiązaniami, które są w stanie zredukować liczbę odblasków.