Zakup okularów dla pracownika - o czym należy pamiętać?

News

Praca przy komputerze będzie męczyć wzrok i na dłuższą metę może to nawet prowadzić do pogorszenia ostrości widzenia. Jeśli chcemy ten stan naprawić ważne będzie wybranie dobrych korekcyjnych okularów. Przepisy obecnie umożliwiają również wystąpienie do pracodawcy o refundacje poniesionych kosztów.

Kiedy możliwy jest zakup okularów dla pracownika przez pracodawcę?

Staje się to możliwe, jeśli przynajmniej połowę dobowego czasu pracy będzie się spędzać przy komputerze. Będzie to oczywiste, gdy ktoś jest zatrudniony na pełny etat. Jeśli jednak ktoś będzie pracował na jedną czwartą etatu i będzie spędzać jeden pełny dzień roboczy przy komputerze decyzję o tym, czy w takiej sytuacji również będzie trzeba nosić okulary. Przepisy nie mają definicji szczegółowej, gdy chodzi o to, czy pracownik musi spędzać połowę czasu pracy przy komputerze. Warto się również zastanowić co jeśli pracownik na co dzień będzie korzystał z okularów. Pracodawca może w takiej sytuacji również zakupić okulary, które będą przeznaczone wyłącznie do pracy, jeśli pracownik wyrażać będzie takie właśnie życzenie.

Okulary dla pracownika

Wydatki na okulary - jakie są limity cenowe

Czy w momencie zakupu okularów pracodawca jest ograniczony jakimiś limitami cenowymi?

Takie pytanie dość często się pojawia. Prawo nie mówi jednak o tym wprost., dlatego bezpiecznie będzie można przyjąć, że refundacja kosztów zakupów nie posiada tak naprawdę żadnych widełek. Teoretycznie bowiem limity cenowe mogą się bowiem pojawić w regulaminie pracy. Oprócz nic zawarte mogą być tam również informację co do tego jak często trzeba wymieniać szkła i oprawy. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy dojdzie do pogorszenia oraz polepszenia wzroku pracownika, pracodawca będzie zmuszony zapewnić mu okulary, które będą dopasowane do obecnej wady wzroku.

Zakup okularów dla pracownika - korzyści dla pracodawcy

Jeśli chodzi o zakup okularów będzie on również zwolniony ze składek ZUS i będzie można odliczyć go od zaliczki na podatek dochodowy, co pozwala zmniejszyć tą zaliczkę.